Saturday, 26 March 2011

UMMU SALAMAH ( Isteri Rasulullah yang Pertama Masuk Madinah )
Namanya ialah Hindun binti Abi Umayyah bin al-Mughirah al- Makhzumiy dan berasal daripada suku Quraisy. Dia memeluk Islam bersama suaminya Abdullah bin Abdul Asad ( dikenali Abu Salamah ). Ummu Salamah digelar Perempuan Dua Hijrah , kerana ia berhijrah dua kali ke Madinah. Hijrah yang pertama gagal kerana dihalang oleh kaumnya. Ummu Salamah seorang isteri yang setia, taat dan benar- benar menunaikan apa yang menjadi hak suami ke atas dirinya. Ummu Salamah seorang janda tua dan mempunyai 4 orang anak dengan suami pertama yang bernama Abdullah bin Abd al-Asad. Suaminya terkorban dalam Perang Uhud dan saudara sepupunya turut terkorban dalam perang itu lalu nabi Muhammad s.a.w. melamarnya. Mulanya lamaran ditolak kerana menyedari usia tuanya. Alasan umur turut digunakannya ketika menolak lamaran Abu Bakar dan Umar al Khattab. Lamaran kali kedua nabi Muhammad s.a.w. diterimanya dengan mas kahwin sebuah tilam, mangkuk dari sebuah pengisar tepung. Ummu Salamah wafat pada usia lebih daripada 84 tahun.

No comments:

Post a Comment